Младежки общински съвет Сливен си избра ново ръководство

Избори за ръководство на Младежки общински съвет Сливен се проведоха вчера в РУО Сливен. Според устава на Младежки общински съвет, старото ръководство се отчита за дейността си през Общото събрание на съвета за последната година от управлението си. Даниела Стоева, Мартин Анастасов, Мариян Желязков и Тома Стефанов представиха презентация за множеството интересни кампании, концерти, тренинги, семинари, беседи, флашмоб международни и национални прояви и други събития, проведени през периода октомври 2018-2019 о., в полза на младите хора.
По-късно беше избрано новото ръководство на съвета в състав: Даниела Стоева – Председател, Тома Стефанов- младежки Кмет на Сливен, Мариян Желязков и Бояна Баева- зам. председатели и Александра Громова -връзки с обществеността на Съвета.
С интересни идеи работата на МОС последната година беше подкрепена от доброволките Кристине/Грузия/ и Ана/Испания/ по проект „Младежи за откритост и съпричастност II“ на програма „Еразъм+“ на ЕК, на която Младежки дом- Сливен беше бенефициент. Проектът беше фокусиран върху структурния диалог с управляващите младежките политики.

Дейността на Младежкия съвет осмисля усилията на своите членове, като създава среда и условия за формирането на активна гражданска позиция, инициативност и поемане на персонална отговорност, за съхраняване и обогатяване на националните ценности, развива доброволчеството, подпомага взаимодействието между младите хора в България, страните от Европейския съюз и света. Той работи в Младежки дом – Сливен като част от програмата му за младежко самоуправление.
Всеки, който желае, има ценни идеи и каузи, нуждае се от екип и подкрепа за осъществяването им е „добре дошъл“ в МОС – гр. Сливен- ул. Д-р К. Стоилов 12, https://www.facebook.com/mossliven/ тел:3359 879251886

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук