Млади вишисти без опит могат да стартират кариерата си в държавни институции

Безработни висшисти до 29-годишна възраст, които нямат професионален опит могат да започнат работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”. Тя се реализира от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата ще предостави възможност на безработните висшисти да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. По този начин ще се улесни прехода им от образование към заетост и ще се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика, посочват от Бюрото по труда в Сливен.

До 18 октомври 2019 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в централните ведомства. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, и тази година Агенцията по заетостта е осигурила възможност за подаване на електронни заявления.

По програмата са обявени общо 1 989 работни места в централни институции и поделенията им в страната, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. Сред ведомствата са Народното събрание, администрациите на Президента, Министерския съвет и Омбудсмана на Република България, редица министерства, държавни, национални и изпълнителни агенции, комисии и др. Областни и общински администрации ще могат да предложат работни места за младите специалисти с висше образование в началото на 2020 г.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 18 октомври 2019 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Други условия са да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта –https://www.az.government.bg/bg/pages/programa-start-na-karierata/. Консултации и съдействие за кандидатстване могат да бъдат получени във всички бюра по труда в страната.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук