Набират желаещи да се включат в националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Набират желаещи да се включат в националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Община Сливенобяви прием на заявления за ползване на услугата.

По програмата ще се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в България.

Потребители на услугата трябва да са навършили 65-годишна възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата; да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа; да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Кандидатите за домашни помощници задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.

Кандидатите за потребители на социалната услуга могат за подават заявление по образец в Център за административно обслужване на граждани в Община Сливен от 24.02.2020 година.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук