Набират желаещи да се включат в програма „Старт на кариерата” за 2019 г.

Започва прием на документи по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2019 г., желаещите да кандидатстват трябва да заявят желанието си до 19 октомври включително. За това информират от Дирекция „Бюро по труда” Сливен. Именно в дирекцията желаещите трябва да подадат комплект документи със Заявление за кандидатстване по програмата.

Критерии за кандидатстване са няколко: да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018г. включително, да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място, да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица и да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документите, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”- Сливен при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор са следните:
-Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ и в ст.№6;
-Автобиография (Европас формат)
-Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.
-Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Информация за работните места по квота №1, квота № 2 и квота № 3 е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg) и в стая №6 на Дирекция „Бюро по труда” Сливен.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук