Над 1000 деца от областта са върнати в класните стаи, повече от 3000 обаче не учат

Над 1000 деца от Сливенска област са върнати в класните стаи, повече от 3000 обаче не учат. Това сочат данните, които бяха изнесени днес по време на заседание на Областния координационен център за обхват на учениците в образованието свикан от областния управител Чавдар Божурски. Целта на заседанието бе да се обобщят резултатите от дейността на институциите, ангажирани с връщането и задържането на децата и учениците в класните стаи.

Шестдесет и три екипа с участието на 587 представители на РУО, училищата, общините, социалните служби, МВР и неправителствени организации са посетили 4 412 адреса на деца и ученици, които са отпаднали от образователната система в Сливенска област. Данните са за учебната 2018/2019 година. 

Илонка Толева, ст.експерт в РУО, съобщи, че 1003 от посетените деца и ученици към момента са учащи. 3 409 са останали необхванати. Екипите и служители на МВР са извършили проверки за установяване на местонахождението им, като събраната информация е по сведения на съседи, близки или по служебен път. Установено е, че 628 деца и ученици са в чужбина с родителите си. Основните причини останалите близо 2 800 ученици да останат извън образованието са миграцията на семействата им в търсене на сезонна работа, отказът на родителите да ги запишат в училище, както незаконните съжителства на семейни начала или ражданията от малолетни и непълнолетни момичета.  

На заседанието представителите на общините заявиха, че са издадени стотици актове и десетки наказателни постановления за налагане на финансови санкции на родителите, чиито деца не посещават учебни заведения. Но досега са наложени едва няколко глоби, защото нарушителите не са открити на адрес и актовете или наказателните постановления не са им връчени. По този повод областният управител ще изпрати отново запитване до МОН във връзка с прилагането на предвидените административни разпоредби.

От РДСП информираха, че през май 886 родители са били лишени за един месец от полагащите им се семейни помощи за отглеждане на деца, тъй като децата им са направили повече от 5 неизвинени отсъствия. Най-голям е броят на санкционираните в община Сливен – 404, следвани от 272 души в община Твърдица, 145 и 65 – съответно в общините Нова Загора и Котел. Ваньо Матев, началник на РСП-Сливен уточни, че през август влиза в сила изменение в Закона за социално подпомагане, според което за 5 и повече неизвинени отсъствия помощите ще бъдат спирани за срок от една година. Социалните служби сезират прокуратурата за всички случаи на семейни съжителства с малолетни момичета, каза още Матев.

Представители на ОД на МВР заявиха, че при посещенията си за установяване на отпаднали от училище ученици семейства от селата са изразили желание децата им да учат, но при условие, че не се налага да пътуват до големия град. Началникът на РУО Милена Чолакова и участници в заседанието коментираха, че разкриването на обединени училища в някои малки населени места би решило този проблем. Обединените училища, съгласно чл.38 ал.1 т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, дават възможност за обучение от І до Х клас, като може да се извършва и професионална подготовка съгл.чл.47 ал.2 от същия закон.

Областният координационен център за изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018 г. бе създаден съгласно писмо на зам.министър-председателя Томислав Дончев. Председател на центъра е областният управител Чавдар Божурски.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук