Над 700 хил. лв. са инвестициите на „ВИК – Сливен“ ООД в публични активи 

На 768 хил. лева възлизат инвестиционните разходи на „В и К – Сливен“ ООД в публични активи през 2018 година, сочи годишният доклад на дружеството. Документът бе разгледан от Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К – Сливен“ ООД. Заседанието се проведе под председателството на областния управител Чавдар Божурски. В него участваха кметове или зам.кметове на четирите общини, представител на водния оператор, както и екипът от служители на асоциацията.

Инвестициите в публични активи са извършени само със собствени средства, които са осигурени от текущите постъпления на дружеството. От тях 313 хил.лева са вложени за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 метра, 131 хил.лева – в тежкотоварни автомобили за водоснабдяване, по близо 50 хил.лева – в язовир „Асеновец“ и за довеждащи съоръжения, 55 хил.лева за сградни водопроводни отклонения и др. Със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са купени дълготрайни материални активи за 65 хил.лева, от които на 13 хил.лева възлиза собственото участие.

„В и К – Сливен“ ООД развива дейност на територията на общините от област Сливен – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Обхваща общо 107 населени места със 186 545 души население. Обслужваната територия е с площ 3 544 кв. км. През тази година ще започне работа по голям инвестиционен европроект в Сливен и Нова Загора, по който безвъзмездното финансиране възлиза на 86 млн.лева.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук