Над 9 хил. безработни от Сливенско са на борсата, по 35 души на ден се регистрират в Бюрото по труда

Над 9 хил. безработни от Сливенска област са на борсата, по 35 души на ден се регистрират в Бюрото по труда, сочат данните за пазара на труда в региона към месец юли.

По данни на статистиката в системата на Агенцията по заетостта регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец юли са 9011. В сравнение с месец юни 2020 г. има продължение на темпа на намаление на безработните – с 574 лица (6%), но спрямо м.юли 2019 г. те са с 1907 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 11.5 % и в сравнение с юни 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.7 п.п.

 

Данни по общини

Във всички общини се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е със 6% в сравнение с м.юни 2020 г. Най-сериозно е намалението в най-голямата община – Сливен – с 370 души (7%), а в останалите 3 общини спадът е под 100 души.

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През юли 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 6.5%, 584 лица; младежи до 29 г. – 15.3%, 1382 лица; продължително безработни – 30.1%, 2714 лица; лица без квалификация – 72.5%, 6537; лица с основно и по-ниско образование – 66.6%, 5999, лица с увреждания – 3.4%, 309.

 

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Краят на извънредното положение се отрази върху броя на новорегистрираните безработни още в рамките на м.май и през м.юли среднодневният им е 35 души, докато през м.април среднодневно са се регистрирали по 109 души. Общият брой на новорегистрираните безработни през месец юли е 807 (при 678 през м.юни), като 83 от тях (10%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (21%), Търговия (10%), Държавно управление (5%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През м.юли, третия месец след края на извънредното положение, броят на постъпилите на работа безработни лица отново е значителен: за месеца те са 585 души и са с 55% повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 г. в областта (377 души).

Работа на субсидирани работни места са започнали 102 лица от рисковите групи – 46 по насърчителни мерки, 46 по програми за обучение и заетост и 10 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през юли са 437. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (35%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (17%); административни и спомагателни дейности (17%); образование (10%); хотелиерството и ресторантьорството (9%); селско, горско и рибно стопанство (3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: манипулант в промишлеността, общ работник, работник в консервна фабрика, учител, монтажник на кабели, сезонен работник в земеделието, готвач и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук