Най-трудно се задържат в учебните заведения децата от кварталите „Надежда“ и „Комлука“

Най-трудно се откриват и задържат в учебните заведения деца, чиито родители живеят в сливенските квартали „Надежда“ и „Комлука“ и в новозагорския кв. „Шести“. Тази информация беше представена днес по време на заседание на Координационния център по механизма за обхват в образованието на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Сливен. Целта на заседанието, под ръководството на областния управител Чавдар Божурски, бе да се обсъдят указаните от вицепремиера Томислав Дончев мерки за изпълнение на механизма, които през настоящата учебна година приоритетно са насочени към децата на възраст от 5 до 7 години.

Обобщените данни за страната показват, че броят на новоотпадналите деца и ученици, които са били записани в детска градина и училище, но не са продължили обучението си през настоящата учебна година е намалял два пъти в сравнение със същия показател за предходната. Едновременно с това е отчетено влошаване на резултатите от обхвата на децата от 5 до 7 години. По тази причина през следващите месеци се активизира работата на екипите за обхват на децата от посочената възрастова група, в четирите общини на областта.

Към 27 януари 2020 г. в информационните системи на МОН и ГРАО със статус „за обхват“ са 4 430 деца и ученици, от 5 до 16 години.  Близо една четвърт или 1 072 са децата между 5 и 7 години, които не са обхванати в образованието. При извършените обходи на екипите е събрана информация, че 503 от тях са в чужбина.

Екипите срещат затруднения в откриването и задържането на част от децата, чиито родители живеят в сливенските квартали „Надежда“ и  „Комлука“, както и в новозагорския кв. „Шести“.  В котленското село Градец са открити и обхванати всички деца, чиито родители не са мигрирали в друго населено място в търсене на препитание. 75 деца на възраст 5 и 6 години посещават предучилищни групи, но 157 техни връстници са извън образованието, тъй като са мигрирали със семействата си. В същото време учебната база в Градец е недостатъчна, за да осигури условия за обучение на всички деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение.

От общините съобщиха, че мерките, заложени в механизма за обхват, дават позитивен резултат. В община Твърдица, например,  децата, направили повече от допустимите по закон отсъствия, са 30 срещу 100 за предходната учебна година.  По данни на РДСП, през последните три месеца на миналата година са били прекратени помощите на 932 семейства за 1005 деца от четирите общини на областта, като 108 от децата са отсъствали повече от 3 дни в рамките на 1 месец от групите за задължително предучилищно обучение, а останалите 987 деца и ученици са с отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Участниците в заседанието изразиха мнение, че заложените в нормативната уредба административни мерки спрямо родителите, чиито деца не посещават образователните институции, имат нужда от прецизиране. Законодателят е предвидил да бъдат спирани помощите за деца за срок от една година спрямо недобросъвестните родители. Спрямо тях общинските кметове са задължени да издават наказателни постановления и налагат глоби.  Практиката показва, че глобите не постигат очаквания ефект и са несъбираеми. От 2016 г. досега в община Сливен са издадени наказателни постановления за глоби с общ размер 19 750 лева. От тях са платени едва три глоби общо за 150 лева.

Към момента със статус „учащи“ са 24 313 деца и ученици в област Сливен, на възраст от 5 до 16 години.  От тях 1 785  са в риск, тъй като са допуснали над 40 отсъствия по неуважителни причини.  По данни от информационната система на ГРАО, броят на децата и учениците, които са трайно в чужбина, е нараснал и към момента възлиза на 3 699.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук