НАП Сливен напомня: Остават два дни за подаване на декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г.

Остават два дни за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили през третото тримесечие на 2021 г. доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2021 г., се декларира до последния ден на  октомври 2021 г. 2 161 са фирмите и лицата от област Сливен, които до момента са декларирали авансов данък за третото тримесечие на 2021 година.

Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът съответно е 31 октомври 2021 г.

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция – www.nap.bg  или на телефона на НАП – 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния оператор/.

 

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук