На сесията на местния парламент утре – 62 точки в дневния ред

Две нови социални услуги ще функционират в Сливен. Това стана ясно по време на днешната пресконференция на председателя на местния парламент Димитър Митев по повод утрешната сесия на Общинския съвет. Точките са част от дневния ред на сесията, който бе основна тема на пресконференцията.  Новите услуги ще се предоставят в наскоро изградените от Община Сливен социални центрове до Дома за стари хора в града. Единият е Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, вторият –  Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Предварителният дневен ред съдържа 58 точки. Още 4 предстои да влязат като допълнителни. Две от тях се отнасят за учредяването на Индустриалния парк, което също предстои да бъде гласувано на заседанието. Митев поясни, че става въпрос за разработването на подробни устройствени планове, съответно за канализация и газопровод на намиращите се там терени. Третата точка е свързана с предложение на електроразпределителното дружество EVN за изграждане на трафопост в района на местността Рамануша. Последната допълнителна касае отпускане на средства на „ВиК-Сливен“ за сондажни мероприятия в едно от сливенските села.

И на предстоящата сесия ще бъде гласувана актуализация на бюджета, отбеляза Митев. Тя се налага предимно заради разходи  и отпускане на допълнителни средства за строително-монтажни дейности и др.

Общинските съветници ще гласуват учредяване на Местна инициативна група „Котел, Сливен и Върбица“ за програмен период 2021-2027 г. Освен тази точка ще бъдат гласувани и други две за евентуално членство на Община Сливен „Местна инициативна група Тунджа- Сливен- Долината на Тунджа“ и „Местна инициативна група Стралджа- Сливен“.

Сред точките попада определяне  на  представител на Община Сливен в редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация. Програмата за работата на местния парламент през третото тримесечие на тази година, също ще бъде гласувана.

Обичайните разпоредителни сделки, изготвяне и одобряване на подробни устройствени планове, отпускане на средства и помощи за граждани,  са включени и в този дневен ред на сесията. Тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук