На 28 май започва регистрацията за прием в първи клас

На 28 май 2019 г. от 13.00 часа ще бъде активиран модула за регистрация на заявленията за прием на учениците в I клас за учебната 2019/2020 г. Достъпът до специализирания сайт за прием се осъществява от официалния сайт на Община Сливен (www.sliven.bg) или директно от следния линк: https://priem.sliven.bg:3443/ . Свободните места за първото класиране ще бъдат обявени до 17.00 часа на 27 май, съгласно утвърдения от Кмета на община Сливен Стефан Радев, график на дейностите по приема. Родителите могат да се запознаят с него от следния линк: https://priem.sliven.bg:3443/documents/Grafik.pdf Освен по електронен път, родителите ще могат да подават своите заявления и на място в училището, за което ще кандидатстват по първо желание.

До края на юни ще бъдат извършени три класирания, а в случай, че останат свободни места, могат да бъдат организирани и допълнителни класирания. Информация за извънредните класирания ще бъде публикувана в сайта за прием на учениците в I клас в раздел Новини.

Водещ критерий при приема за учебната 2019/2020 г. отново е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като при извършване на класирането децата се разпределят в четири групи в зависимост от периода на уседналост. Първокласниците се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точките по отбелязаните критерии, като при равни условия се класират на случаен принцип със случайни числа чрез компютърната система. При класирането регистрационния номер, датата и часа на регистрация не се взимат предвид. Родители и деца, които по някаква причина не фигурират в Локална база данни „Население“ на община Сливен, но са регистрирани в Общината, могат да получат входящ номер само на място в училището, за което кандидатстват по първо желание, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.

За поредна година има изменение в Наредба № 10 на МОН, което наложи и изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен. В първа група на уседналост освен деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението, ще попадат и децата, чийто братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Прилежащите към училищата райони остават непроменени, като родителите могат да се запознаят с тях от следния линк: https://priem.sliven.bg:3443/area От заглавната страница на сайта за прием родителите могат да направят и проверка на регистрацията по постоянен и настоящ адрес.

Добавен е и нов критерий – децата от семейство с повече от две деца ще получават допълнително 10 точки.

Напомняме на родителите, че след записване на класирано дете отпада възможността да се участва в следващо класиране. Това може да стане само при отписване на детето от училището (изтегляне на документите му) и подаване на ново заявление в системата за електронен прием, в сроковете посочени в графика за прием.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приема, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Ако детето не е класирано, заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране.

Системата за електронен прием на децата в I клас на територията на Община Сливен функционира от 2017 г. На първото класиране през 2018 г. около 99% от децата бяха класирани по първо желание.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук