Новорегистрираните безработни в Община Сливен се увеличават

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област в края на месец декември са 7 770. В сравнение с месец ноември 2020 г. има незначителна промяна – увеличение с 15 лица (0,2 %), а спрямо м. декември 2019 г. те са с 386 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица остава същото като през предходния месец – 9.9 %. В две общините в областта се отчита намаление на броя на безработните – Нова Загора и Твърдица, в другите две общини има увеличение в рамките на 3% спрямо ноември – със 122 лица в община Сливен и с 56 лица в община Котел.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Сливенска област през месеца са се регистрирали нови 727 безработни лица, като 103 от тях (14%) са заявили при регистрацията си, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Най-голям брой от новорегистрираните идват от сектор Държавно управление (21%); Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%); Строителство (4%); Селско, горско и рибно стопанство (3%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук