НОИ ще помага на гражданите да изчислят по-благоприятен размер на пенсиите си

НОИ ще помага на гражданите да изчислят пенсиите си. Това ще стане чрез организирани от Териториалното поделение на института мобилин приемни, в които хората ще бъдат консултирани при избора им на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

От 04.05.2019 г. със Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване се дава възможност на лицето да избере размера на пенсията му, ако тя е с начална дата след 31.12.2018 г. да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по т.нар. „стара методика“, или с индивидуален коефициент, изчислен по новата методика в сила от 01.01.2019 г.

Експерти ще предоставят на своите бъдещи клиенти услуги по изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и  размер на прогнозна пенсия. За да бъде извършено изчислението е необходимо лицата да представят следните документи:

  • Документ за самоличност;
  • Оригинални документи за осигурителен стаж до 31.12.1996 г. – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военно-отчетна книжка, удостоверение УП-30, удостоверение УП-3, удостоверение УП-13.
  • Оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на лицето преди 1 януари 1997 г.

За предоставяне на консултации на гражданите при избора на по – благоприятен прогнозен индивидуален коефициент и изчисляване на прогнозна пенсия е изработен и утвърден график за Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

град СЛИВЕН

Адрес: бул. „Стефан Караджа“ № 10, в приемната на териториалното   поделение  на НОИ

ежедневно на  гише № 10 и/или в стая № 106, считано от 07.05.2019 г.

град НОВА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Васил Левски“ № 31, ет. 2, в офиса на  териториалното поделение   на НОИ

на 09.05.2019 г. и всеки понеделник, считано от 13.05.2019 г.

град КОТЕЛ

Адрес: ул. „Проф. Павлов“ № 30, в офиса на  териториалното поделение   на НОИ

всеки вторник, считано от 14.05.2019 г.

град ТВЪРДИЦА

Адрес: пл. “Свобода“ № 1, в сградата на Община – гр. Твърдица

всяка сряда, считано от 15.05.2019 г.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук