Областната епизоотична комисия обсъди мерки за предотвратяване разпространението на Африканска чума по свинете

На заседание на Областната епизоотична комисия днес бяха обсъдени превантивни мерки за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете.

В заседанието, председателствано от заместник-областния управител Антоний Андонов, взеха участие представители на Община Нова Загора, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионалната здравна инспекция, Областна дирекция „Земеделие“, Регионалната дирекция по горите, Областната дирекция на МВР, ТД на ДАНС, Областно пътно управление, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – Сливен, Български ветеринарен съюз – клон Сливен, Ловно рибарско дружество – Сливен и фирма „Биофарм Инженеринг“.

В началото на заседанието експертите от Областната дирекция по безопасност на храните информираха, че превантивните мерки се предприемат във връзка с регистрирани случаи на Африканска чума по свинете (АЧС) в Монтанско. Служителите на ОДБХ подчертаха, че е необходимо стриктно да се изпълняват разпорежданията на МЗХ и БАБХ в животновъдните обекти за отглеждане на свине за лични нужди (лични стопанства от типа „заден двор“). Сред разпоредените мерки са: повишаване осведомеността за рисковете от заболяването АЧС; провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти тип „лични стопанства“ три пъти годишно – двукратно от представители на общинските администрации, кметовете и кметските наместници и веднъж с участието на официален ветеринарен лекар от ОДБХ; извършване на проверки за депопулация и евентуална пререгистрация на животни, отглеждани в обекти тип „задни дворове“; осъществяване на проверки за биосигурност от регистрираните ветеринарни лекари и предоставяне на резултатите на Централното управление на БАБХ. Сред разписаните мерки са още: проверки за биосигурност от страна на областните дирекции по безопасност на храните; провеждане на клинични прегледи въз основа на оценка на риска и вземане на проби за лабораторни изследвания, в случай на съмнение за АЧС; засилване на пасивния надзор по места и незабавно уведомяване на Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен при всяко съмнение за заболяването АЧС. Инструкции за превенция и сезиране на компетентните органи при съмнения за АЧС, са разпоредени и на ловно-рибарските сдружения, районните полицейски управления, секторите „Пътна полиция“ и др.

Африканска чума по свинете е високопатогенна инфекциозна болест по свинете, характеризираща се с висока заболеваемост и смъртност при животните. Заразяването става посредством пряк контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и работен инвентар, при консумация на заразено месо и продукти, от кърлежи от род Ornithodoros и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук