Областният управител и институциите търсят решения на проблема „деца раждат деца“ в Сливенско

Областният управител Марин Христов проведе работна среща с Нейля Мурад – началник отдел „Мониторинг и контрол – южен“ към Държавна агенция за закрила на детето и главните експерти от отдела-Радостина Димова и Христо Спасов. Повод за събирането е да се обсъди организацията на междуинституционални срещи, касаещи  дискутиране и набелязване на мерки и дейности за ограничаване на тенденцията за раждане на деца от малолетни и непълнолетни момичета от община Сливен.

Нейля Мурад обясни, че според направените анализи, на територията на Сливенска община продължава да има голяма концентрация на малолетни и непълнолетни момичета, които раждат деца и живеят в съжителство или брак от ранна възраст. За обсъждане на проблема и търсене на работещи решения, представителите на Държавна агенция за закрила на детето предвиждат провеждане на междуинституционални срещи, като целта е да се обединят усилията на всички заинтересовани страни.

През последните 10 години, Сливенска област запазва челно място по абсолютен брой деца родени от малолетни и непълнолетни майки. Средната възраст за раждане на дете е между 12 и 18 години, а повечето от децата се раждат извън брак.

Областният управител Марин Христов, изрази готовност за съдействие и подкрепа.Той обясни, че проблемът е изключително сериозен и е важно да се прилага дългосрочна програма и план за действие, чрез които да се ограничи тази неблагоприятна тенденция. Областният управител отчете важността да се работи с родителите и техните децата „на терен“ от най-ранна възраст, както и да се ангажира подкрепа от  религиозните институции, медиатори, организации и успели хора от общността, за да се постигне промяна в мисленето и нагласите. Според него, липсата на предприети конкретни мерки, образование и информираност сред малцинствата е проблем, който се отразява пряко и на пазара на труда поради факта, че огромен процент от  родителите са неграмотни. Той пое ангажимент за провеждане на срещи с представители на държавни и местни институции. Целта е по-добро сътрудничество и откриване на ефективни решения за овладяването на проблема „Деца раждат деца“.

На провелата се среща и двете страни бяха единодушни, че съвместна и добре координирана бъдеща работа между всички ще доведе до бързото решаване на този проблем.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук