Областният управител насрочи консултации за определяне състава на РИК

Областният управител Чавдар Божурски насрочи консултации за определяне състава на РИК за изборите за европейски парламент. Те ще се проведат на 29 март от 11.00 ч. в голямата заседателна зала на Областната администрация Сливен.

                                          СЪОБЩЕНИЕ

До парламентарно представените партии и коалиции,

До партиите и коалициите, които имат избрани  с техните кандидатски листи членове на европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени,

До други партии и коалиции

С Указ № 53 от 19 март 2019 г./обн. ДВ, бр.24 от 22 март 2019 г./ Президентът на Република България, насрочи изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс на 29.03.2019 г. (петък) от 11,00 часа в зала „Георги Данчев”, партерен етаж в сградата на Областна администрация Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3, ще се проведат консултации за определяне на състава на Районната избирателна комисия на Двадесет и първи многомандатен избирателен район – Сливен за насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 44-тото Народно събрание на Република България партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:

– писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие от всяко лице да бъде предложено и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс;

– заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

– пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултацията участват упълномощени лица /оригинал или заверено копие/.

– предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията, на Решението на Централната избирателна комисия относно провеждането на консултациите, което предстои да бъде публикувано на интернетстраницата на ЦИК.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук