Областният управител разпореди мерки за опазване на горите от пожари

Областният управител Чавдар Божурски разпореди мерки за пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии в периода от 1 април до 31 октомври 2019 година.

Според издадената от него заповед, се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за това места – контейнери за смет и сметища. Директорите на Държавните горски стопанства, Природен парк „Сините камъни“, кметовете на общини и собствениците и ползвателите на гори се задължават да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като възстановят неизправните.

В заповедта са разпоредени мерки за осигуряване на денонощна връзка по места с органите на пожарна безопасност, за привличането на поделенията на Министерството на отбраната при сложни и големи пожари, както и за участието на населението в гасенето.

Заповедта се свежда за изпълнение до директорите на РДГ, ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, РД ПБЗН, ОПУ, компания „Железопътна инфраструктура“, „ЕВН“, кметовете на общини в област Сливен.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук