Област Сливен се „топи“, населението продължава да намалява

Населението на област Сливен към 31.12.2020 г. е 182 551 души или 2.6 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (212 729 души) и преди Шумен (171 781 души). Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2019 г. населението намалява с 1 568 души или с 0.8%. Това намаление е в резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между зеселените и изселените) – минус 399 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението (разликата между живородените и умрелите) – минус 1 169.

Броят на населението в община Сливен намалява с 913 души и в края на годината е 116 666 души. Населението в община Нова Загора е 34 758 и също намалява в сравнение с предходната година с 532 души. В общините Котел и Твърдица населението спрямо предходната година намалява съответно с 93 и 30 души като към 31.12.2020 г. то е 17 887 в община Котел и в община Твърдица  – 13 240 души.

Мъжете в област Сливен са 88 576 (48.5%), а жените – 93 975 (51.5%). В сравнение с 2019 г. мъжете намаляват с 846 души, или с 0.9%, а жените съответно със 722, или с 0.8%. В общия брой на населението жените продължават да са повече и на 1 000 мъже се падат 1 061 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 37 078, или 20.3% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.8%, а на мъжете – 16.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години в областта са 33 823, или 18.5% от общия брой на населението при 14.4% за страната. Област Сливен е с най-висок относителен дял на населението от 0 до 14 години сред другите области в страната.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук