Обобщена информация за обявени процедури в изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Към 04.01.2023 г. са обявени две процедури по Компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика“ на НПВУ, насочени към подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

В рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ ще бъде осигурена подкрепа за дейности за подобряване енергийните характеристики на държавни и общински сгради, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки, с цел достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки.

Общият размер на средствата по процедурата с ДДС е 408,4 млн. лв., а максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект варира в границите между 1 000 000 лв. и 8 000 000 лв. Разпределението на средствата е извършено по видове сгради – административни сгради, сгради в областта на културата и изкуството, сгради в областта на спорта, и по групи общини (1-ва група включва десетте големи градски общини, 2-ра група включва 40-те градски общини, 3-та група включва останалите 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район).

Допустими за кандидатстване са всички общини на територията на Република България, областни администрации, министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации), като крайният срок за кандидатстване е 28.04.2023 г.

https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-bg-rrp-4-020-podkrepa-za-ustojchivo

За останалите отворени процедури от НПВУ отворете прикачения файл.OTVORENI PROCEDURI NPVU 01.2023

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук