Общината набира проектни предложения от читалищата

Община Сливен обявява сесия за набиране на проектни предложения от читалищата. Проектите ще се оценяват на конкурсен принцип. Финансова подкрепа ще получат читалища, които отговарят на условията на Комисията за разпределяне на средства от държавния и общински бюджет, съставена съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона на народните читалища, и които подготвят :

  • Инициативи, свързани с насърчаване и популяризиране на четенето и библиотечната дейност
  • създаване на нови инициативи на територията на община Сливен, които ще обогатят културния живот
  • дейности, свързани с ушиване на носии, на състави, участващи активно в общински, регионални и национални изяви
  • дейности, свързани със съхраняване на културното наследство
  • всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал

Формулярите за кандидатстване могат да се получат от дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“. Срокът за подаване на документи е 13 май – 01 юли 2019 г. Проектите се входират в деловодството на Община Сливен, в запечатан плик.

За допълнителна информация вносителите на проекти да се обръщат към експертите от дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“, направление „Култура“, при Община Сливен.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук