Общината ще дофинансира стипендиите за талантливи и даровити деца от Сливен  

С решение на Общинския съвет на днешната редовна сесия бе приет протоколът на Комисията по стипендиите. Той се отнася за отпускане на стипендии ,,Хаджи Мина Пашов”, годишна – в областите – „Наука и техника”, „Изкуство и култура” и  „Спорт”, месечни  и еднократно стимулиране  на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2022 г. От трибуната в зала „Май“ председателят на Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания Лидия Димитрова благодари на Община Сливен, която тази година ще дофинансира със значителни средства стипендиите за даровитите и талантливи деца.

Всичките 62 точки от дневния ред на днешната сесия получиха подкрепа. Сред тях попадат създаването на „Индустриален парк Сливен“ и актуализация на бюджета, който действа по Закона за удължаване на държавния бюджет за 2022 г. Общинските съветници подкрепиха създаването на Местна инициативна група „Котел, Сливен и Върбица“ за програмен период 2021-2027 г. Беше гласувано и присъединяването на Община Сливен към „Местна инициативна група Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа“ и „Местна инициативна група Стралджа- Сливен“.

Подкрепа получи и предложението за определяне  на  представител на Община Сливен в редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация. Програмата за работата на местния парламент през третото тримесечие на тази година, също бе гласувана.

В хода на сесията одобрение получиха и двете точки за новите социални услуги в Сливен. Те ще се предоставят в наскоро изградените от Община Сливен социални центрове до Дома за стари хора в града. Единият е Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства, вторият –  Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Беше гласувано и предложението Общината да отпусне средства на „ВиК-Сливен“ в размер на 98 хил. лв. за сондажни мероприятия в селата Чинтулово и Тополчане.

Единодушна подкрепа получиха точките за отпускане на финансови средства и помощи за граждани. Обичайните разпоредителни сделки, изготвяне и одобряване на подробни устройствени планове, също бяха част от дневния ред на заседанието.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук