Общината ще инвестира в програма за превенция на бедствията

Община Сливен ще инвестира в Програма за превенция на бедствията. Проектът за нея е публикуван на сайта на Общината за обществено обсъждане. Той е разработван съгласно Националнта стратегия за намаляване риска от бедствия за периода 2017-2030 и определя насоките на общината за адекватно намаляване на риска от съществени и идентифицирани опасности, които биха довели до бедствия.

„С предприемане на инвестиционни намерения, свързани предимно с
осигуряването на устойчива среда на живот, нормален режим на работа,
нормално функциониране на изградената инфраструктура, считам, че основа за
намаляване риска и щетите от бедствия е превенцията и готовността ни за
реакция и противодействие на бедствията“, съобщи кметът на общината и
председател на Съвета за намаляване риска от бедствия Стефан Радев.

„Усилията ни са изцяло насочени към повишаване готовността и капацитета на
администрация и подчинените общински структури за справяне с възникване на
критични ситуации в резултат на природни стихии или други бедствени
ситуации. Повишаване информираността на обществеността за действие и
взаимодействие при възникване на бедствия ще доведе до адекватна съвместна
реакция и липса на паника. Предвидените дейности за изпълнение на
оперативните цели на програмата ще доведат определено до намаляване или
ликвидиране на потенциалния риск за здравето и живота на хората, целостта
на изградената инфраструктура и опазване на околната среда“, допълни инж.
Снежана Кънева, отдел „Сигурност и управление при кризи” в общината.

Проектът на програмата е поместен на сайта на общината:
http://mun.sliven.bg/zashtita-bedstviya

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук