Община Котел подписа договориte за стартиране на дейностите по създаване на МИГ „Котел, Сливен и Върбица“

Вчера в Министерството на земеделието и храните кметът на Община Котел Коста Каранашев и Таня Георгиева (Дъбнишка) зам.-министър и ръководител на Управляващия орган,  официално подписаха договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610. Тя касае подборът на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програма за развитие на селските райони 2012-2020.

По проекта ще се финансират дейности, свързани с популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/, разработване на стратегия за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията и други. Одобреният бюджет на проектното предложение е в размер на 39 507.00 лв.

В състава на новия МИГ са включени целите територии на общините Котел и Върбица, както и 16 населени места от община Сливен без областния град, тъй като той не може да бъдат част от стратегическия план за развитие на селските райони.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук