Община Нова Загора с одобрен проект, насочен към децата и тяхното развитие

Подаденият от Община Нова Загора проект BG05SFPR0002-2.003-0135 „Бъдеще за децата на Нова Загора“, процедура BG05SFPR0002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс, е сред одобрените на национално ниво.

Целта на проекта е подобряване развитието на децата в ранна възраст, повишаване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в ранна възраст в общината по отношение на здравната профилактика и превенция, достъп до здравни грижи и услуги. Акцентът е поставен върху важността на ранното детско развитие и ранното идентифициране на затрудненията при децата.

По проекта ще бъдат предоставяни услуги за ранна детска интервенция, насочени към деца в ранна възраст с увреждания и затруднения в развитието, или риск от развиване на такива.

Услугите за семейно – ориентирана ранна детска интервенция ще се предоставят от обучен екип от 3 специалисти към Центъра за обществена подкрепа, с цел подобряване качеството на живот и осигуряване социалното включване на децата и техните семейства.

Ще бъде назначен и здравен медиатор, който ще работи основно с фокус малките населени места на територията на общината. Медиаторът ще взаимодейства с екипа за ранна детска интервенция и други услуги на територията на общината. Ще провежда дейности за информиране, консултиране, посредничество и насочване сред ромските общности в селата.

Проект BG05SFPR0002-2.003 – 0135 „Бъдеще за децата на Нова Загора“ ще надгради проект „Пилотно реализиране на системен подход към ранната детска интервенция в община Нова Загора“, реализиран в последните 2 години, съвместно с УНИЦЕФ България. Дейностите, които ще се изпълняват, включват: предоставяне на услуги за ранно детско развитие и семейно-ориентирана ранна детска интервенция; идентифициране на деца с увреждания и затруднения в развитието и промотиране на услугата в общността; мерки за превенция, профилактика и информираност в ромската общност.

Проектът е на стойност 340 536.00 лв. и с продължителност от 31 месеца.
Проект BG05SFPR0002-2.003 – 0135 „Бъдеще за децата на Нова Загора“ , процедура BG05SFPR0002-2.003 „Бъдеще за децата“ финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук