Община Сливен вече има приет бюджет- рекорден като размер и изправен пред рискове

Бюджетът на община Сливен за 2022 г. беше приет на днешното заседание на местния парламент. Финансовата рамка беше приета с 23 гласа-за, 4 -против и 9 -въздържал се. Планираните приходи са в размер на 153 932 060 лв., като увеличението спрямо 2021 г. е с 15,9 на сто. Капиталовите разходи са за над 35 млн. лв.

Кметът Стефан Радев подчерта, че бюджетът е рекорден заради кризисните условия в момента и растящата инфлация и осигурява дейността на всички системи и функции в Общината. Предвидени са инвестиции в инфраструктурата с изграждане на две кръгови кръстовища, на физкултурни салони, строителство на нова улица, паркови алеи, ремонти на улици, разширение на училище. Заложени са средства за поддръжка на осветлението, чистотата, озеленяването и др.

„Сериозната промяна спрямо миналата година е отпадането на таксата за детските градини, които минават на държавно-делегирано финансиране. Пред бюджета има много рискове тази година. Силно се надявам напрежението в Украйна да приключи бързо и да  постави началото на нова финансова стабилизация. Тази несигурност, която има, ежедневното покачване на цените, поставят под риск събирането на приходите и извършването на разходите“, каза кметът Стефан Радев.

Общинският съвет гласува и изменения в няколко общински наредби. Едната касае условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, а втората – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. След постъпили искания  от директорите на няколко общински структури бяха актуализирани цените  на предлагани от тях такси и услуги. Беше гласувано и изменение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на град Сливен, с които се регламентира предоставяне на нови гробни места само на територията на Нови гробища и в кв. „Речица“ до изчерпване на капацитета на гробището там.

По предложение на „Пътнически превози“-Сливен беше гласувана нова тарифа за превоз на пътници заради растящите цени на горивата и други консумативи.

Приеха се отчетите на Програмите за опазване на околната среда и за управление на отпадъците на територията на община Сливен за 2021 г. Утвърден беше годишният отчет за дейността и годишната приходно-разходна план-сметка на Общински фонд „Култура“ за 2021 г. и Програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2022 година. Прие се Програмата за работата на местния парламент през второто тримесечие на 2022 г. Съветниците гласуваха и обявяване на конкурс за избор на управители  на „Пътнически превози” ЕООД и на „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД.

Гласувани бяха още предложения за разпореждане с общинска собственост – одобрение и изготвяне на подробни устройствени планове, тръжни процедури и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук