Община Сливен подаде в срок Концепцията за интегрирани инвестиции 

Община Сливен подаде в срок своята концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“. Това съобщи заместник-кметът Стоян Марков. Концепцията е основният стратегически документ, на база на който може да се кандидатства с инфраструктурни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Крайният срок за кандидатстване приключи на 27 септември. За цялата страна в ИСУН са подадени 165 концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/.

Концепцията на община Сливен е изготвена с участието на различни заинтересовани страни и в сътрудничество с граничещи общини, които се явяват естествен партньор за постигане на заложените цели. За проектните идеи е предвидено финансиране от няколко програми, съфинансирани от европейските фондове за споделено управление. Средствата са насочени както към инвестиции в инфраструктура, така и към услуги в сферата на образованието, връзката му с пазара на труда и активирането на младите хора. Услугите ще бъдат изпълнявани от включените партньори за този тип дейност – професионални гимназии и НПО.

Концепцията включва две големи проектни идеи за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в два индустриални парка в общините Сливен и Тунджа, подобряване достъпа до индустриална зона – Ямбол, инвестиции в част от образователната инфраструктура в Сливен и Ямбол в изграждане на обекти за спорт и отдих, както и проекти по мерки: „Приобщаващо образование и образователна интеграция“, „Връзка на образованието с пазара на труда“ на ПО и „Насърчаване на младежката заетост“ на ПРЧР. В тази връзка, за постигане на амбициозната цел на концепцията, са предвидени интегрирани мерки от сектори: икономика, образование, туризъм, култура, околна среда и транспорт.

Като по-големи обекти за инвестиции в град Сливен се открояват Индустриален парк Сливен, Колодрума, модернизиране сградите на ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захари Стоянов“, нов физкултурен салон в ОУ „Димитър Петров“, изграждане на нова градска среда с места за спорт и отдих, зони с образователна цел в терени на бивши военни поделения и други.

С решение на Общински съвет Сливен община Сливен е подкрепила и участва като партньор с допълнителни проекти и обекти (заложени в ПИРО на община Сливен 2021-2027) в концепциите на общините Бургас, Ямбол, Нова Загора, Национална спортна академия(НСА), ЮРИЦ „Здраве“ и ПГЕЕ „Мария Кюри“, гр. Сливен.

Партньори на Община Сливен са: общините Ямбол, Тунджа и Стралджа, ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ – Сливен, РИМ „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“  – Сливен, Народно читалище „Съгласие – 1862“ – Ямбол, Фондация „Регионален център за икономическо развитие” – Сливен и „Индустриален парк Сливен“ ЕООД.

Община Сливен, като най-голямата по територия община в България, е първата и единствената община в страната, която успя да обедини съседните и общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Котел, Стралджа и Твърдица в партньорства, с които да участва в подготовката и създаде концепции за интегрирани териториални инвестиции(КИТИ) и стратегии за местни инициативни групи(МИГ), чрез които да даде достъп на гражданите, обществените организации и бизнеса във всичките и малки и големи населени места до финансовите средства на новите български програми финансирани от фондовете на ЕС.

Общината е партньор в шест КИТИ и пет МИГ на територията на Югоизточен регион в страната.

След подаването на Концепцията предстои оценка за административно съответствие и допустимост на постъпилите проектни концепции, както и провеждане на публични обсъждания за измерване на обществената подкрепа за всяка отделна концепция за ИТИ.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук