Община Сливен подбира персонал за предоставяне на социални услуги

Община Сливен подбира персонал за предоставяне на социални услуги. Подборът е във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Работодател по договора ще е Община Сливен, а мястото на работа ще бъде Центърът за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. Сливен, ул. „Баба Тонка” № 54 /бивше начално училище „Хаджи Димитър”/.

Персоналът ще предоставя социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете и неговите родители. Чрез услугите ще се гарантира правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Обявява се подбор за следните длъжности за двата центъра:

Ръководител на услугата – 1 брой;

Касиер-домакин – 1 брой;

Огняр – поддръжка – 1 брой.

Място на работа: Център за Обществена подкрепа

Обявява се подбор за следните длъжности:

Социален работник  – 7 броя,

Педагог                     – 4 броя,

Логопед                    – 1 брой,

Психолог                  – 2 брой,

Хигиенист                – 1 брой,

Място на работа: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства

Обявява се подбор за следните длъжности:

Социален работник           – 2 броя,

Педагог                                – 4 броя,

Логопед                               – 1 брой,

Психолог                             – 1 брой,

Медицински сестра           – 1 брой,

Рехабилитатор                    – 2 броя,

Готвач                                  – 1 брой,

Хигиенист                            – 1 брой,

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в сградата на Община Сливен, на адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1, стая 122 или да се изтеглят от сайта на Община Сливен:  www.sliven.bg, секция „Актуално”, раздел „Работни места“.

Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в стая 122 на Община Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ № 1, в срок до 13 март включително

За информация: 044/611 122; Лица за контакти: Здравка Катилеева, Мая Петрова

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук