Община Твърдица търси здравен медиатор за Шивачево

Община Твърдица обявява процедура за подбор на здравен медиатор за град Шивачево. Избраният кандидат ще трябва да работи с клиенти и да подпомага незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги. Сред задълженията му ще бъдат още посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване, работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата, подпомагане при попълване на различни документи, участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Необходимите документи, които трябва да представят кандидатите са: автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование, заявление по образец. Образец на заявлението се получава в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Твърдица. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://www.tvarditsa.org/Novini/2704/Zaqvlenie.doc

Кандидатите за позицията трябва да имат завършено средно образование, принадлежност към местна уязвима етническа общност, да познават здравните и социални проблеми на общността, да владеят на езика на общността, да притежават комуникативни умения и компютърна грамотност (MS Word, Internet).

Постъпилите документи ще бъдат разгледани от комисия, а с одобрените кандидати ще се проведат интервюта. Датата, часът и мястото на провеждане на подбора ще бъдат  обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване – 09.03.2020 г. Документите се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Твърдица.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук