Общинските съветници приеха всички точки от дневния ред

Всички 29 точки от дневния ред на редовната сесия на местния парламент днес бяха приети. Сред тях са Отчетът за 2018 г. на Програма за опазване на околната среда на общината, както и отчетите за решенията и дейността на Общински съвет – Сливен за втората половина на предходната година.

Беше приет и Годишният план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2020 г.

Общинските съветници гласуваха и промяна на бюджета на общината. По думите на кмета Стефан Радев предложеното изменение e във връзка с очаквани допълнителни приходи от данъка за недвижимите имоти. Той поясни, че във връзка с промяната в Закона за местните данъци и такси лицата, декларирали повече от едно основно жилище ще ползват преференции само за него. За всяко следващо данъкът ще се дължи в пълен размер. Стефан Радев посочи, че в разходната част са предвидени средства за ремонт на гробищни паркове в няколко населени места в общината, а също и изплащане на компенсации за покриване на загубите на превозвача „Пътнически превози“ ЕООД, с който Общината има сключен договор от 2018 г.

Общинският съвет одобри задействането на процедура, да бъде продължен срокът за безвъзмездното управление на крепостта „Туида“ от Община Сливен.

На заседанието днес беше одобрен и Общият устройствен план на общината и екологичната оценка към него.

Сред приетите точки от дневния ред беше и предложението пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през град Сливен да станат общински. Бул. „Панайот Хитов“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Макгахан“ и ул. „Генерал Скобелев“ са части от републиканската пътна мрежа. Промяната се налага заради намерението на Община Сливен да изгради велоалеи в тези отсечки, също и за подобряване организацията на движение.

Общинските съветници гласуваха и промяна на характера на собствеността на 300 декара в землището на летище „Бършен“.

И на днешната сесия бяха гласувани разпоредителни сделки с общинска собственост, промяна, одобрение и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук