Общинските съветници ще гласуват проектобюджета на община Сливен за 2020 година

Общинските съветници ще гласуват днес проектобюджета на община Сливен за 2020 година. Общо 36 точки са включени в дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Сливен. Няколко от тях касаят разпореждане с общинска собственост като Наредба за условия и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Стратегия за управление на общинската собственост в периода 2020-2024 г., Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за настоящата година. Сред тези предложения е и утвърждаване на списъка на общинските жилища по предназначение за 2020 г.

Една допълнителна точка ще бъде включена в дневния ред. Тя касае определянето на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на Асоциация по ВиК в област Сливен, както и начина на гласуването му.

На сесията предстои да бъдат избрани и съставите на обществените комисии за избор на носителите на годишните традиционни награди на Община Сливен – „Добри Чинтулов“, „Добри Желязков“, „Д-р Иван Селимински“, „Аргира Жечкова“ и наградата „Милосърдие“. Предстои и избор, както на състава на комисиите по символика и по стипендиите към Общинския съвет, така и избор на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.

Местният парламент ще гласува и размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 1 януари 2020 г.

Обичайните разпоредителни сделки с общинско имущество, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи също са включени в дневния ред на сесията.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук