Общинският съвет на Сливен ще направи отчет за изпълнението на бюджета през 2018 година

Снимка: Пресцентър на Община Сливен

Отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2018 година ще бъде направен по време на утрешното заседание на Общински съвет -Сливен. На него ще бъдат разгледани общо 27 точки, съобщи днес председателят на местния парламент Димитър Митев.

„През отчетния период дейността на общината беше насочена към осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в програмата за икономическо развитие, плана за финансово оздравяване и ефективното управление на финансовите ресурси. Налице е много добро изпълнение на бюджета за рамките и мащабите на Община Сливен“, коментира Митев.

Ще бъде разгледано и изменение на бюджета на Община Сливен за 2019 година. Заместник-председателят на Общинския съвет Кирчо Димитров акцентира на по-важните моменти от изменението – увеличаване на средствата за субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни прояви, ремонт на здравната служба в с. Драгоданово, закупуване на външен климатичен агрегат и изпарител за климатична инсталация за общински пазари, ремонт на водопроводната мрежа на с. Въглен, допълнителни разходи за изграждане на ограда на детска площадка в с. Раково и други.

Предстои разглеждане и на изменение на план-сметката по събиране, извозване и обезвреждане на депа и на други съоръжения.

„По тази сметка бяха предвидени 60 хиляди лева за подземни контейнери. За тях обаче се откри възможност да бъдат закупени чрез европейски проект. Затова тези средства ще бъдат разпределени за закупуване на надземни контейнери и други мероприятия по поддържане на чистотата в общината“, обясни мотивите председателят на Общинския съвет.

Той съобщи още, че ще бъде приета и Програма за намаляване риска от бедствия на територията на Общината за периода 2019/2030 година.

Относно решението на областния управител да оспори пред Административния съд в Сливен приетото от Общинския съвет предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено, председателят на Постоянната комисия по нормативна уредба и законосъобразност на актовете на общинския съвет-Кръстинка Дечева коментира мотивите на Областния управител.

„Общинският съвет винаги се е стремял да гласува само законосъобразни актове. Ще изчакаме актовете на всички съдебни инстанции и ще се съобразим с влязлото в сила съдебно решение“, допълни Димитър Митев.

Обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, които са общинска собственост, отпускане на финансови средства и помощи, касаещи образованието и културата, са също сред включените точки в дневния ред.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук