Общински съвет Нова Загора заседава днес

Общински съвет Нова Загора се събра за своето петдесет и пето заседание днес. Сред присъстващите в заседателната зала бяха и представители на екипа, оглавил Община Нова Загора в деня на младежкото самоуправление – 2 юни, по традиционна инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Председателят на Общинския съвет Нейчо Минчев каза, че е поканил младежите, за да присъстват на екипната работа в местния парламент и да наблюдават отблизо процеса на вземане на решения, свързани с политиката на Общината.
След гласуването на заложените петнадесет точки в предварително обявения дневен ред и 6 внесени допълнително, местният управителен орган започна своята работа. Тя премина в делови тон, конструктивно и беше постигнато съгласие по 20 от точките, една беше върната за доработване.
На своето поредно заседание Общинският съвет одобри План за устойчивост и стратегическо развитие на проект за преустройство на част от Младежки дом по Процедура „Изграждане на младежки домове“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, прие отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Нова Загора за 2022 г., взе решения относно текущата дейност на общинска администрация.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук