Общото събрание на Асоциацията по В и К прие инвестиционната програма на водния оператор

Заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация се проведе днес под председателството на областния управител Чавдар Божурски, съобщаватот областната администрация. В него участваха зам.кметът на община Сливен Румен Иванов, зам.председателят на общинския съвет в Нова Загора Нейчо Минчев, зам.кметът на община Котел Шериф Куванджъ, кметът на община Твърдица Атанас Атанасов, управителят на „В и К – Сливен“ ООД инж.Севдалин Рашев, експерти, служители на Асоциацията.

На заседанието беше приета инвестиционната програма на водния оператор през 2019 г. за обособената територия, която обслужва. Общият размер на вложенията в активите, публична държавна и публична общинска собственост, възлиза на близо 1 940 000 лева. От тях 1 060 000 лева са предвидени за водоснабдяване, 69 хил.лева – за канализация, 117 хил.лева – за пречистване. Общото събрание гласува и решение, с което бе сключено допълнително споразумение към договора между Асоциацията и „В и К – Сливен“ ООД относно стопанисването и експлоатацията на съоръженията и предоставянето на услуги. С допълнението се делегират правомощия на водния оператор да кандидатства за финансиране на проекти от европейските фондове.

На заседанието бяха приети още годишният отчет за дейността на Асоциацията, отчетът за изпълнението на бюджета за миналата година и бюджетът за тази година

Председател на Асоциацията по В и К е областният управител. Той, като представител на държавата, има право на 35 гласа в общото събрание, община Сливен – на 41,23, община Нова Загора – на 12,84, община Котел – на 6,38, а община Твърдица – на 4,55 гласа. Обособената територия, която обслужва оператора „В и К – Сливен“ ООД, съвпада с територията на Сливенска област.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук