Обява от „Топлофикация“ Сливен до заинтересованите лица и общественост

Снимка:"Топлофикация" Сливен

Обява от „Топлофикация“ Сливен до заинтересованите лица и общественост.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/2002г, посл. изм. ДВ, бр. 54/2020г) и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ, бр. 25/2003г, посл. изм. ДВ, бр. 67/2019г) „Топлофикация“ – Сливен ЕАД, гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” № 23 уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г, актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г.“

Лице за контакти от страна на Възложителя – инж. Иван Владимиров, тел.0888 396 643 При проявен интерес: становища и мнения, могат да се приемат в Министерство на околната среда и водите , гр. София, бул. „Мария Луиза“ 22

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук