Одобрени са планове за имоти по Параграф 4 в местности в община Сливен

Със заповеди на областния управител на област Сливен са одобрени планове на новообразуваните имоти за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи както следва: Заповед №РД-11-09-002 / 14.03.2019 г. за местности Нова камара, Нова камара – Ракетна площадка, Стара камара и Орешака, находящи се в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен, Заповед №РД-11-09-003 / 14.03.2019 г. за местност Каменски лозя, находяща се в землището на с. Камен, община Сливен, област Сливен, Заповед №РД-11-09-004 / 14.03.2019 г. за местности Кел дере и Букака, находящи се в землището на с. Бяла, община Сливен, област Сливен, Заповед №РД-11-09-005 / 14.03.2019 г. за местност Бозаджийска кория, находяща се в землището на с. Бозаджий, община Сливен, област Сливен,  Заповед №РД-11-09-006 / 14.03.2019 г. за местности Кайряка, Аврамов баир – Улоклий и Меллет дере находящи се в землището на гр. Кермен, община Сливен, област Сливен.

Заповедите са обнародвани в Държавен вестник бр.27 от 02.04.2019г. Заинтересованите могат да се запознаят с плановете на новообразуваните имоти в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават, чрез областния управител на област Сливен, пред Районен съд-Сливен в 14- дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук