ОИЦ Сливен представи обновения Публичен модул на ИСУН 2020

Новите функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН 2020) бяха представени днес пред медиите от екипа на ОИЦ Сливен.

Електронната система ИСУН 2020 поставя своето началото през 2009 година. Към днешна дата платформата е изцяло уеб базирана, има над 70 000 потребители, предлага информация и работна среда за 20 програми с външно финансиране.

Въвеждането на ИСУН 2020 има и положителен екологичен ефект. Благодарение на системата към днешна дата са спасени над 14 800 дървета, тъй като всички проекти се подават и отчитат само по електронен път.

В ИСУН 2020 се събират, обработват и отчитат електронно всички данни по изпълнението на Оперативните програми у нас.

Обновеният Публичен модул на системата е изключително полезен не само за бенефициенти и експерти, работещи в тази сфера, но и за всички лица, които се нуждаят от конкретна информация за определени проекти, процедури или програми. В реално време могат да правят справки за сключени договори, изплатени средства, наложени финансови корекции, тръжни процедури, брой проекти, по които работи даден бенефициент или изпълнител.

Даниел Бойчев, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ Сливен, демонстрира на практика видовете справки, които могат да се извършват чрез функционалностите на ИСУН 2020.

Изключително полезен за кандидат-бенефициентите е и новият модул „Мога ли да кандидатствам“. Чрез него всеки може да научи по кои програми и процедури е допустим кандидат. За разлика от предишната версия на платформата, настоящата система дава възможност за проверка на всички отворени и предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които един потенциален кандидат е допустим, чрез задаване на критерии за населеното място и вида на организацията, която представлява.

Надграждането на системата продължава и скоро кандидат-бенефициентите, подали проектни предложения по някоя от програмите, ще имат допълнителен достъп до резултатите от оценката на техните проекти и мотивите за тях.

Обновяването на системата и въвеждането на новите функционалности цели постигане на прозрачност и информираност сред широката общественост относно управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публичният модул на ИСУН 2020 е достъпен на интернет адрес http://2020.eufunds.bg/.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук