Окръжният прокурор на Сливен, кметове и полицаи обсъдиха престъпността в Сливенско

Окръжният прокурор на Сливен, кметове и полицейски ръководители от областта обсъдиха състоянието на престъпността в съдебния район. Работно съвещание
се проведе на 21 ноември по инициатива на окръжния прокурор на Окръжна
прокуратура – Сливен Веселин Гангалов. Ж инициативата участваха и директора на ОД на МВР – Сливен, началниците на районни управления на МВР – Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел и кметовете на Община Сливен, Община Нова Загора, Община Твърдица и Община Котел. На събирането бяха обсъдени проблемите с престъпността на територията на Област Сливен и на съответните общини.

На работната среща са разгледани въпроси, свързани със състоянието и динамиката на престъпността в съдебния район и по общини и необходимостта от активното взаимодействие между правоохранителните органи и органите на местната власт за успешното й противодействие.

От страна на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен е акцентирано върху необходимостта от активно взаимодействие между институциите за ефективно противодействие на престъпленията с висока степен на обществена опасност, сред които тези, свързани с битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества, агресията срещу малолетни и непълнолетни, транспортните престъпления, извършени от водачи на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества или техни аналози и престъпленията, свързани с
противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават или преминават в страната в нарушение на закона. Особено внимание е обърнато на необходимостта от ефективно противодействие на престъпленията, свързани с посегателства върху личността и имуществото на гражданите и особено по отношение на граждани от уязвимите социални групи и тези в неравностойно социално положение.

Участниците в работната среща са се обединили около общото разбиране, че успешното противодействие на престъпността може да бъде осъществено чрез ефективно сътрудничество и взаимодействие между всички институции, в съответствие със законовите им правомощия и задължения и са изразили пълната си готовност за такова сътрудничество и взаимодействие.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук