Осигуряват детегледачи с европейски пари, многодетните семейства също могат да кандидатстват

И многодетните семейства с деца до 12 г. ще могат да кандидатстват за осигуряване на детегледачи. Това се предвижда в новия разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост” на Агенцията по заетостта. Срокът за подване на документи за кандидатстване е до 28 февруари, съобщи Росица Хаджиева -началник отдел „Посреднически услуги“ в Бюро по труда Сливен.

Чрез проекта се подпомагат родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно се предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

В рамките на първите два приема 1 514 родители са одобрени и включени в проекта, 2 501 безработни лица пък са били одобрени като детегледачи, Сключени са 1 425 трудови договори с детегледачи.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат и родители на деца от 0 до 12 години, а не както беше досега само на деца от 0 до 5 г. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните групи:
– Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
– Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

Според изискванията на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;

– Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите. Заявления от родители ще се приемат в посочения период, на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. За Сливен заявления от родители се приемат в Дирекция „Бюро по труда” – стая 12, етаж 3.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук