Осигуряват работни места за над 16 500 безработни през 2019 г.

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри с пълно единодушие проекта на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Документът включва проекти и мерки за заетост и обучение на безработни, които през следващата година ще се финансират със средства от държавния бюджет, информира Нова телевизия.

Общият бюджет на плана е 73 млн. лв. С тези средства през 2019 г. се предвижда да се осигури заетост за 16 567 безработни. По плана ще се финансират и проекти за обучение, които ще дадат възможност на близо 11 500 безработни да повишат квалификацията си и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. По Плана за заетост ще се осигури и обучение по ключови компетентности на 1000 заети в микро и малки предприятия.

През следващата година мерките за заетост и обучение ще са насочени приоритетно към продължително безработните, безработните до 29 години и над 50 години. Сред целевите групи са още хората с трайни увреждания и икономически неактивните хора, които имат желание да работят.

През 2019 г. се предвижда безработицата в България да е 4,8%, а заетостта сред населението между 15 и 64 г. – 68%.

Приоритетните направления в Плана за действие по заетостта през 2019 г. ще са подкрепата за насърчаване на икономическия растеж, подобряването на бизнес средата, развитието на основни сектори на икономиката и тяхното въздействие върху заетостта. Сред основните задачи на документа е и подготовка за бъдещите промени в труда под въздействие на новите технологии, подкрепата на заетостта в малките и средните предприятия, развитието на регионите и подобряването на функционирането на пазара на труда.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук