Обсъдиха проекта на бюджета за 2023 г. на Община Нова Загора

18 август 2023 г. от 17 ч. в заседателната зала на Общински съвет Нова Загора се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2023 г. В залата присъстваха: кметът на Община Нова Загора Галя Захариева; председателят на Общинския съвет Нейчо Минчев; заместник-кметовете Нина Генчева и Ивайло Енев; секретарят на Общината Ангел Стойчев; директорът на дирекция „Финансова и административна дейност“ Иванка Михова; главният счетоводител Радка Димитрова; общински съветници.
Проектът за бюджет за 2023 г. беше представен от заместник-кмета Ивайло Енев. Разработен е със съдействието на кметовете и кметските наместници на населени места, ръководителите на второстепенните разпоредители и бюджетни звена към общинска администрация, като са отчетени предложения на гражданите. В него са заложени основните параметри за осъществяване дейностите на Общината през 2023 г., които са на обща стойност 54 146 132 лв. Средствата са разпределени така, че да се постигнат основните приоритети – запазване финансовата устойчивост на общината, да се осигурят качествени услуги в различните сфери (спорт, здравеопазване, социални дейности, образование, управление на отпадъците и др.), подобряване на регионалното развитие, благоустрояването и техническата инфраструктура и оптималното използване на средства от национални и европейски програми.
Заместник-кметът Нина Генчева представи Инвестиционната програма, която се финансира от целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери, собствени приходи и проекти. 11 092 638 лв. са предназначени за основни ремонти на улици в гр. Нова Загора, за благоустрояване, поддържане и ремонтиране сградния фонд на общината, както и за благоустрояване и ремонтни дейности и в малките населени места. Предвидени са и обекти за текущ ремонт на обща стойност 1 726 356 лв.
Проектът за Бюджет 2023 г. е реалистичен, балансиран и насочен към осигуряване финансовата стабилност и устойчивост на общината.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук