Отново ще питат сливенските домакинства дали и колко използват информационните технологии

Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

В област Сливен ще бъдат анкетирани 126 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Нова Загора, Кермен и Твърдица, както и в селата: Ябланово, Струпец, Злати войвода, Крушаре, Сборище и Стоил войвода.

В периода април – юни 2021 г. анкетьори от отдел „Статистически изследвания – Сливен“ ще посетят, избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебни карти издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, е-умения и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“ -„Бизнес статистика“, „Информационно общество“: https://www.nsi.bg/node/2805/, а относно легитимността на анкетьорите на следните телефони: 044/613412 и 044/613413.

По данни на същото проучване, проведено в област Сливен за 2020 г. 83.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 68.5% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използва използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 69.7% от тях използват редовно интернет, при 67.2% за жените.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук