От Бюрото по труда в Сливен отново отчитат намаляваща безработица

И през месец октомври 2021 г. продължава намалението на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Сливенска област, в края на месеца те са 5421 и са със 119 души (2,1%) по-малко от безработните в края на м. септември. Равнището на регистрирана безработица е 6.9 % и в сравнение със септември 2021 г. стойността на показателя намалява с 0.2 п.п.

Намалението на безработните за областта се дължи на спада в общините Сливен и Твърдица – съответно с 85 (4%) и 62 (9%) души. В другите две общини има леко увеличение – с 2-ма души (0,4%) за Нова Загора и с 26 души (1%) за Котел.

Най-много от безработните на пазара на труда през октомври 2021 г. са лица без квалификация и такива с основно и по-ниско образование.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (15%); Държавно управление (7%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%), Селско, горско и рибно стопанство (3%); Административни и спомагателни дейности (3%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

През октомври 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 359. От тях 68 % са устроени в реалната икономика – 244 души. Работа на субсидирани работни места са започнали 115 лица – 23 по насърчителна мярка и 26 по програми, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, а останалите 66 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”. Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през октомври са 207. Най-голям дял свободни работни места през този месец са заявени в Преработваща промишленост (26%); Образование (21%), Административни и спомагателни дейности (17%), Хуманно здравеопазване и социална работа (12%), Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%); Държавно управление (5%). Най-много работни места са обявени за позициите: общ работник, учител, машинен оператор, лекар, медицинска сестра, заварчик, огняр, монтажник на електрически елементи, шофьор, опаковчик, склададжия, образователен медиатор и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук