От днес сектор „БДС“ Сливен ще работи от 07.30 до 17.30 часа

От днес сектор „Български документи за самоличност” в Сливен намиращ се ул. „Миркович” №2, ще работи с удължено работно време от 07.30 до 17.30 часа.
Поради големия брой желаещи да подновят своите лични документи, се налага промяна в работното време, като се удължава с 1 час. Работното време в звената „БДС” в районните управления в Нова Загора, Твърдица и Котел остава непроменено- от 08.30 до 17.30 часа.

Сектор „БДС” продължава да приема искания за „организиран прием”, който се извършва с мобилна станция на място или в залата на група „Миграция”, 2 ет. в сградата на сектор „БДС”, ул. „Миркович” №2. За целта трябва да се изпрати искане до директора на ОДМВР-Сливен, ул. „Ген.Скобелев” №5 или на ел.адрес на дирекцията [email protected]

Напомняме, че гражданите могат да изберат предпочитаното от тях звено БДС в РУ Нова Загора, Котел или Твърдица за подмяна на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС, различно от това по постоянния им адрес, но в рамките на област Сливен.

Заявление за подмяна на СУМПС може да се подаде в РУ (Котел, Нова Загора и Твърдица) едновременно със заявления за издаване на лична карта и/или паспорт само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена така за обикновена услуги.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:
e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
 лична карта и/или паспорт
 удостоверение за събития свързани с издаването на документи
Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук