От началото на септември ще се приемат документи на кандидат- стипендианти от Община Сливен

От 1 септември до 1 октомври 2018 г. в Община Сливен ще се приемат документи на кандидати за месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане – есенна сесия. Средствата се предоставят по “Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен” .

Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца. Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне пет значими изяви на местно, регионално или национално ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. Дете/младеж е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Сливен, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс.

Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж, участник в инициативите, включени в общинската програма за финансово стимулиране на деца с изявени дарби, класиран до трето място за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата. Дете/младеж е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Сливен, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс, както и всяко дете до 6 годишна възраст, живущо на територията на Община Сливен (независимо дали посещава детска градина).

Подадените кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, която ще излезе с решение за есенната сесия в срок до десети ноември.

Документите на кандидатите за стипендии ще се приемат чрез деловодството на Община Сливен, секретаря на Комисията по стипендиите и по пощата.

Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ може да се получи от деловодството на Община Сливен или от секретаря на Комисията по стипендиите.
Желаещите да кандидатстват могат да получат по-подробна информация в стая 102 на Община Сливен и на тел.611 102.

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен е публикувана на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук