От Статистиката ще наблюдават бюджетите на 90 семейства в Сливенско

90 домакинства от област Сливен ще бъдат включени в изследване на Териториалното статистическо бюро, което е свързано с наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2021 година. Домакинствата са избрани на случаен принцип и са разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. В периода април – юни 2021 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В Сливенска област изследването ще се проведе в 9 населени места: Сливен, Нова Загора, Твърдица, Кермен и селата Сотиря, Драгоданово, Съдиево, Ябланово и Бяла паланка.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен“.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Сливен може да се получи на следният служебен телефон в Териториалното статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен”: 044/613 414.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в сайта на НСИ, рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: http://www.nsi.bg/bg/node/3168.

 

 

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук