От 1 декември разширяват „Синя зона“

Подзона 10, приета с решение на Общински съвет – Сливен ще бъде въведена от 1 декември. Тя включва южната част на територията между бул. „Христо Ботев“, бул. „Хаджи Димитър“ и бул. „Братя Миладинови“.

Живущите в района могат да се възползват от преференциалните условия за локално паркиране, ако отговарят на следните критерии:

-Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране

-Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;

-Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота

-Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;

-При условие, че лицето ползва автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание „собственост“, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;

-Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С 2.3 или С.3.

Таксата за паркиране по постоянен адрес е както следва: за един месец – 10 лева, а при предплащане за една година – 70 лева. Срокът за издаване на разрешение е две седмици след подаване на заявлението в Община Сливен. Към него се добавят следните документи:

  1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;
  2. Свидетелство за регистрация на МПС;
  3. Документ, удостоверяващ друго правно основание – нотариално заверено пълномощно.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук