Оценките от матурата няма да влизат в успеха на дипломата

снимка: БНР

Оценките от държавните зрелостни изпити вече няма да участват при формирането на общия успех в дипломата за завършено средно образование. Резултатите от матурата ще бъдат вписани отделно, обясниха от образователното министерство.

Тази година завършва първият випуск, който се обучава по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Затова и техните дипломи ще бъдат по-различни. Общият успех вече ще се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от два компонента. Това са средноаритметичните оценки от окончателните оценки по учебните предмети в 11-и и 12- клас, които са изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки от окончателните оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите часове в 11-и и 12-и клас. Досега в дипломата за средно образование се образуваше от средноаритметичните оценките от матурите, предметите от задължителната подготовка и оценките от профилираната подготовка.

В дипломата няма да бъдат поместени резултатите от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, което зрелостниците получиха в 10-и клас. В дипломата за средно образование ще бъде вписан само номерът на това удостоверение, но резултатите от обучението в предходния етап няма да оказват влияние върху успеха в дипломата.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук