Пари за ромска интеграция, отчети за бюджети и побратимяване ще обсъждат Общинските съветници

Снимка: БНР

Втори опит съветниците да одобрят кандидатстването на Община Сливен по проект за финансиране на ромската интеграция, ще бъде направен на 30 август. След като по време на юлската сесия на Общинския съвет предложението беше отхвърлено, кметът Стефан Радев отново го внася за разглеждане.

Според документите, е необходимо даването на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”– Компонент 1, финансирана по ОП “Развитие на човешките ресурси” и ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Необходимо е още и одобряването на партньорско споразумение между Община Сливен и Сдружение “Ромска академия за култура и образование”, Фондация “Здравето на ромите”, Фондация “Регионален център за икономическо развитие” и детска градина “Звездица”.

В дневния ред на предстоящата сесия са заложени общо 43 точки. Сред тях са разглеждането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2017 год., информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за първото шестмесечие за 2018 г. и изменение на бюджета на Община Сливен за 2018 год.

Ще бъде разгледано и предложение за сключване на споразумения за партньорство на Община Сливен с град Алба /Италия/, град Ниш /Сърбия/ и град Бидгошч /Полша/.

Общинските съветници ще трябва да се занимаят и с предложение за изменение на Решение номер 6 от 04.12.2015 год. за създаването на Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук