ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ Сливен-иновативното училище, което дава посока

Професионалната гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ е сред най-предпочитаните професионални гимназии в Сливен и съвсем скоро ще посрещне, новите попълнения от гимназисти. От седем години гимназията е иновативно училище и върви по пътя на новаторството и проектно-базираното обучение.

Преди седем години започна този интересен процес. На въпроса: „Какво е иновативно?“ получихме отговор: „Нещо ново и полезно!“. Добре тогава. Създодахме си екип и проектът ни изпрати в първия списък на иновативните училища в България. И започнахме да добавяме към понятието нови смисли: нещо вдъхновяващо, нещо красиво, нещо уникално… А през това време обществото се постара тази дума „иновативно“ да я изтърка и да я обърка.

Първият ни проект „Въведение в икономиката“ – четири години.

Вторият – „По пътя на икономиката и технологиите“ – три години.

Третият, настоящ и престоящ – „Бранд – иновации чрез езици, технологии и икономика“.

В основата му е една интересна симбиоза от междупредметни връзки, иновативна методика, проектно-базирано обучение и създаване на образователни продукти. Иновациите ще обхващат много предмети и всички ученици. Ще се използва модерната и оборудвана база на училището, СТЕМ центърът, умните класни стаи, високотехнологичните пространства във втория ни корпус, който ще се доизгради до две години. Чрез чужди езици – английски, немски, испански, португалски и френски, чрез спектър от атрактивни икономически дисциплини, чрез високи компютърни технологии и ще „произвеждаме“ образователни иновации и процеси.

Множеството и разнообразни продукти ще се рекламират чрез информационна мрежа, връзки с обществеността и система от състезания и награди. Чрез открити уроци, форуми, обмяна на опит и иновативни практики ще са разкрива потенциалът на учениците и учителите. Чрез съвместни проекти, конференции и партньорства със сродни гимназии, ВУЗ и представители на бизнеса може да се постигнат сериозни ефекти в полза на младите хора.

И в трите ни проекта заложихме интересни предмети…

Управление на финансите в домакинството. Компютърна грамотност и киберсигурност. Имам бизнес идея. Интернет и уеб технологии. Икономическа журналистика и брандинг. Графичен дизайн. Инвестиции. Създател на лога и рекламни продукти. Машинопис и дигитална обработка на информация. Млад предприемач. Чатботите в икономиката. Управление на нематериалните активи. Дигитални уеб технологии. Дигитализация на счетоводното отчитане и данъчно облагане. Компютърен хардуер. Невронни мрежи в икономиката. Финансово програмиране. Психология на маркетинга. Мултимедийни технологии. Иконометрия и анализ на икономическите отношения. Маркетингова стратегия и изкуствен интелект. Хармонизация на счетоводството. Проектен мениджмънт и дипломантски семинар.

Списъкът изглежда доста сериозен…

В заключение обаче е добре да се върнем към началото: иновативното е нещо ново и полезно. Добре. Нека все пак да добавим, че иновативното училище освен знания, умения и учебни продукти трябва да създава радост, да дава смисъл, да указва посоки пред младите, да вдъхновява и да изпълва със съдържание, морал и философия всяка обща минута на учителите и учениците…

И тази година учениците след 7 клас могат да инвестират в бъдещето си като изберат обучение в някоя от петте специалности в Професионалната гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“  Сливен – Електронна търговия, Оперативно счетоводство, Банково дело, Митническа и данъчна администрация и Икономическа информатика. Повече подробности за специалностите и приема в гимназията може да намерите на адрес http://pgisliven.eu/, на страницата във Фейсбук или на място в училището в кв. „Сини камъни“  Сливен.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук