Плащат помощите за първокласниците през август

Документи за отпускане на еднократна помощ за първокласници могат да се подават след 1 август в дирекциите Социално подпомагане. Сумата, която родителите ще получат е 250 лева. Половината от нея ще се дава след разписването на заповедта за отпускането й, а остатъкът ще бъде изплащан в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта за първокласници ще получат само семейства със средномесечен доход на член от семейството в размер на 450 лева. За целта родителите трябва да представят заедно със заявлението в социалните дирекции удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който са подадени документите, както и удостоверение от училището, в което е записано детето.

Отсъствие само за ден или за 5 учебни часа в рамките на един месец от учебната година, са достатъчно основание социалните дирекции да погнат родителите да връщат отпуснатите им помощи, както и да им спрат детските надбавки. Помощите за първокласниците ще се възстановяват и ако детето не постъпи въобще в училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини и в случай, че не продължи обучението си през втория учебен срок.

Заявление-декларациите за помощите за първокласници се подават по настоящ адрес до 15 октомври.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук